I din roll som mentor

Din insats kommer att hjälpa nya svenskar att förbättra sina svenska. Du äger språket, nu kan du hjälpa till att ge det till andra.

* Du måste vara minst 18 år och godkänna våra användarvillkor för att använda Språkchat

Integrerat språkstöd

Denna unika webbaserade textchatttjänst levereras med ett integrerat språkstöd till 18 språk. Om det finns ord som den studerande inte känner till, behöver ändå inte kommunikationen brytas, tryck bara på ordet och se översättningen.

Pedagogiskt kommunikationsstöd

Språkchat har registrerat den studerandes språkkunskaper, så när du skriver in dina meddelanden markeras orden upp löpande med de tre färgerna:

Användaren borde kunna dessa ord

Användaren borde lära sig dessa ord nu

Användaren kan lära sig dessa ord senare

Är det många röda ord? Omformulera ditt meddelande tills det innehåller mest grönt, mindre gult och något rött ord.

Vad språkmentorer säger om Språkchat

“Som mentor i Språkchat kan jag bidra till samhället och hjälpa till med integrationen på ett sätt som fungerar i livspusslet.”

Mikael Olsson

Registrera ditt intresse för att anmäla dig som mentor här