ANTA
#SPRÅKUTMANINGEN

BLI SPRÅKMENTOR
Vi lever i migrationens tidevarv. Men hur snabbar vi på integrationen?
Hur skulle du kunna göra en insats, trots att livspusslet ofta sätter stopp?
Bli språkmentor i Språkchat för att göra en skillnad för nyanlända och utrikesfödda på riktigt. Det innebär att du som språkmentor för chatkonversationer, svarar på frågor och korrigerar språket. Det är enkelt, Du kan vara anonym, Du kan närsomhelst sluta och Du bestämmer helt själv tider och regelbundenhet.
Registrera dig nu som Språkmentor

Vad språkmentorer säger om Språkchat

“Som mentor i Språkchat kan jag bidra till samhället och hjälpa till med integrationen på ett sätt som fungerar i livspusslet.”

Mikael Olsson